لوگو

محصولات شرکت شهر آجر بختیاری

مرجع تخصصی آجر نما و نسوز

تولید کننده آجر گرمدره
نمایندگی رسمی آجر کهن سرام و سهند
عضو رسمی هیئت مدیره اتحادیه آجر نما و نسوز تهران